25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO.

Informuję, że wchodząc na "welthellsicht.blogspot.com" welthellsicht - moje spojrzenie na świat - przyjmujesz do wiadomości: więcej....

12 lutego 2019

Wieża z arturiańskimi kochankami i jej romantyczne okolice – gościna w Siedlęcinie

Piękny zabytek, kulturowy unikat, historyczna pamiątka – wieża książęca w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Zobaczmy tam Lancelota i Ginewrę – kochanków z kart legend o Okrągłym Stole. W tym cennym obiekcie przeniesiemy się w czasy średniowiecza. Dodatkowo okolica przynosi wiele innych ciekawostek. W 2019 roku – dokładnie 12 lutego – mija 70 lat (aby otrzymać wiek budowli do tej liczby trzeba dopisać jeszcze jedno zero na końcu!) od wpisania wieży w Siedlęcinie na listę zabytków. 


Dlaczego to tak wyjątkowe miejsce?


Z piastowskich czasów 
Wieża książęca była obiektem mieszkalnym. Za jej twórcę uważa się Henryka I, syna Bolka I. Był on księciem jaworskim oraz panował na Łużycach. Żył na przełomie XIII i XIV wieku. W jego posiadaniu od 1319 roku był też zamek Czocha. Data budowy wieży w Siedlęcinie (niem. Boberröhrsdorf) jest przybliżona do tej związanej z przejęciem w posagu Czochy. Konstrukcja powstała około 1314 roku, a zatem siedem wieków temu!
wieża w Siedlęcinie z zewnątrz 

Od początku składała się z kilku kondygnacji: pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych. Grube mury i warowna architektura (fosa, obwarowania) pozwalały mieszkańcom bronić się przed napastnikami i oblężeniem.
W materiałach źródłowych czytamy, że jeszcze w w XIV wieku właściciele wieży zdecydowali się na ozdobienie ścian jednego z pięter polichromiami. Tematyka była dość nietypowa. Padło na historię romansu Lancelota, rycerza króla Artura z piękną Ginewrą. Dzieje kochanków opisał w poemacie „Lancelot z Jeziora czyli rycerz na podwodzie” dwunastowieczny poeta Chrétien de Troyes. Opowieść stała się niezwykle żywotna i popularna. Po dziś dzień stanowi źródło licznych nawiązań artystycznych.

polichromie w Siedlęcinie

Książę Henryk, fundator, został pochowany najprawdopodobniej w Krzeszowie. Domniemana płyta nagrobna księcia i jego żony znajduje się  też w Lwówku. Po jego śmierci właścicielem obiektu był jego bratanek - Bolko II, następnie wdowa po nim, wreszcie rody von Redern i szczególnie mocno związani z okolicą Jeleniej Góry Schaffgotschowie.wnętrze wieży w Siedlęcinie 

Przez wieki budowla była nieco przebudowana (zwłaszcza oficyna). Zachowała jednak historyczny styl. Druga, podobna śląska architektoniczno-historyczna ciekawostkowa znajduje się w Żelaźnie pod Kłodzkiem. inna dolnośląska gotycka wieża mieszkalna - Żelazno pod Kłodzkiem 

W 1949 roku wieża została wpisana na listę zabytków. Obecnie jest administrowana przez stowarzyszenie, które udostępnia ją turystom. W wieży obywają się ciekawe wydarzenia (nocne zwiedzanie), targi czy wystawy koncerty. Zabytek przechodzi też stale remonty i konserwacje. Prowadzone są tam również badania.


herb Schaffgotschów, rodu który posiadał wieżę w Siedlęcinie do 1945 roku, na ich pałacu w Cieplicach 


Bolko I, po lewej, ojciec Henryka I, oraz Bolko II, jego bratanek (kopie sarkofagów z Mauzoleum Piastów w Krzeszowie w zbiorach Muzeum Kupiectwa w Świdnicy) 


zamek Czocha, którym od 1319 roku również władał Henryk I 


Strona internetowa wieży tutaj

Turystyczny rarytas
Zabytek należy do Szlaku Zamków Piastowskich. Nie tylko sama wieża i jej freski są piękne i ciekawe. Siedlęcin jest romantycznie położoną wioską. Leży w okolicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (utworzony w 1989 roku).


Siedlęcin to również Jezioro Modre, Perła Zachodu i przełomy Bobru 

Wieża jest jednym z walorów kulturowych tego obszaru (obok takich ciekawostek, jak: Wzgórze Krzywoustego z wieżą widokową, Bobrowy Jar i Jezioro Modre czy Zapora w Pilchowicach).


Jezioro Pilchowickie i Kolej Doliny Bobru (Jelenia Góra - Lwówek Śląski przez Siedlęcin i Pilchowice)

Okolice to również góry. Świetnie widać to z pobliskiego Jeżowa (siedziba gminy). Tam z Góry Szybowcowej roztaczają się wspaniałe panoramy na Karkonosze i inne pasma Sudetów (Rudawy i Góry Kaczawskie).
Jelenia Góra - wieża, dolina Bobru (szlak na Siedlęcin) 

Jeżów Sudecki - widoki z Góry Szybowcowej 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...