Translate

7 lipca 2024

Kościół Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy (GALERIA)


Leśny kościółek w Trzebnicy. Sakralne miejsce wśród natury. 

Kościół poświęcony jest kultowi 14 świętych wspomożycieli. 
"Kościół Czternastu Świętych Wspomożycieli (zwany też kościółkiem leśnym) – został zbudowany w stylu neogotyckim w 1886 roku na obrzeżach Trzebnicy. Opiekował się nim mieszkający w pobliskiej samotni pustelnik (ostatnim pustelnikiem był zmarły w 1946 roku brat Feliks Plitzko). Kościół znajduje się we wschodniej części Lasu Bukowego niedaleko południowo-wschodniej granicy Trzebnicy. W bliskim sąsiedztwie znajduje się trzebnicki kompleks uzdrowiskowy. Kościół bezpośrednio sąsiaduje z pustelnią i grotą Matki Bożej z Lourdes. Została ona wzniesiona z rudy darniowej w 1926 roku. Pomiędzy kościółkiem leśnym, pustelnią i grotą do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku istniał cmentarz niemiecki. Zbudowany z czerwonej cegły w stylu neogotyku, jednonawowy z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz na ołtarzu głównym znajduje się współczesny obraz Czternastu Świętych Wspomożycieli, barwne polichromie i neobarokowe rzeźby. Obok kościoła znajduje się ciekawa płaskorzeźba w drewnie pochodząca z grobu Huberta Jantke – budowniczego kościoła oraz grób pustelnika opiekującego się kościołem Franciszka Plitzko. W pobliżu kościółka leśnego znajduje się kilka stacji kalwarii trzebnickiej. Składa się ona z 16 kaplic rozsianych po malowniczych pagórkach Lasu Bukowego" (za: Wikipedia) 

"Czternastu Świętych Wspomożycieli ( niem . Vierzehn Nothelfer , łac . Quattuordecim auxiliatores ) to grupa świętych. Ta grupa Nothelfer („pomocników w potrzebie”) powstała w XIV wieku, początkowo w Nadrenii. Kult 14 Świętych Wspomożycieli czy Pomocników był bardzo żywy w Czechach, na Morawach i na Śląsku. Wspólne wspomnienie obchodzone jest lokalnie 8 lipca lub 8 sierpnia. Do grupy zalicza się świętych: Krzysztof, Jerzy, Błażej, Wit, Idzi, Erazm, Dionizy, Eustachy, Achacjusz (Achacy), Pantaleon, Cyriak, Katarzyna z Aleksandrii, Barbara i Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej" (za: Wikipedia) 


mapa/lokalizacja: 

polecam również:
polecam również inne posty z tej miejscowości: ******

niezależny, autorski i niekomercyjny projekt dotyczący historii i uroków Dolnego Śląska, Sudetów i okolic (... a także innych miejsc, które odwiedziłem, oraz spraw, które mnie zainteresowały) 

Materiały fotograficzne i tekstowe (jeżeli nie zaznaczono inaczej w podpisach - np. wolne media, cytat, wskazanie innego autora) należą do autora bloga! Zabraniam powielać i kopiować chronionych treści bez oznaczenia autorstwa. 

publikowane zdjęcia mojego autorstwa nie powstają w wyniku użycia narzędzi AI (sztucznej inteligencji), ujęć z dronów, obróbki graficznej polegającej na montażu, dodawaniu i wymazywaniu elementów. Fotografie mają charakter dokumentacji odwiedzonych miejsc i obiektów, w takiej formie, w jakiej je oglądałem. 

licencja praw autorskich materiałów własnych na blogu zezwalająca na użycie na określonych warunkach 

CC BY-NC-ND

autorem bloga jest Robert - muzealnik, dziennikarz, przewodnik, animator, teatrolog, regionalista-amator, bloger od 2011 roku


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz